วิธีทาน/ข้อห้าม

ชามะรุมบ้านชา

วิธีทานชามะรุมบ้านชา

สำหรับบุคลทั่วไป

ชงดื่มวันละ 2 เวลา ก่อนอาหารเช้าและเย็นหรือก่อนนอน

ก่อนอาหารเช้า (อย่างน้อย 30 นาที )

ก่อนอาหารเช้า (อย่างน้อย 30 นาที )

สำหรับลดน้ำหนัก

ชงดื่มวันละ 2 เวลา ก่อนอาหารเช้า

(อย่างน้อย 30 นาที) และเย็นหรือก่อนนอน

ทานครั้งละ 2-3 ซอง

และฝานมะนาวลงไปด้วย 1 - 2 ชิ้น 

*** ข้อแนะนำ ผู้ป่วยโลหิตจางควรงดการใส่มะนาว

ข้อห้าม

ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ดื่มชามะรุมบ้นชา 

ห้ามผู้ป่วยโรคมะเร็งดื่ม ถ้าหายแล้วสามารถดื่มได้

ห้ามผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองดื่มชามะรุมบ้านชา

ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางสามารถดื่มได้แต่ห้ามใส่มะนาว

ห้ามผู้มีภาวะฟอกไตดื่มชามะรุมบ้านชา

ห้ามผู้ป่วยโรค G6PD โรคแพ้ปากอ้า ดื่ม

ห้ามผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดดื่ม

ห้ามผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดดื่ม

ห้ามผู้เป็นโรคหัวใจ 

ห้ามสตรีมีครรภ์ดื่ม

ห้ามผู้ที่เป็นโรค HIV ดื่ม